94 17 20 52 ikke sms biblioteket@lillesand.kommune.no

Interiør

Bystyret i Lillesand har besluttet, at åpningstiden på biblioteket skal økes. Vi skal få et meråpnet tilbud, og det betyr at i tillegg til den vanlige betjente åpningstid skal det være ekstra selvbetjent åpningstid hver dag hele uka.

I det meråpne bibliotek får lånerne mulighet til at lukke seg inn selv og bruke biblioteket når det ikke er personal til stede. Du kan låne og levere med utlånsautomaten, du kan bruke PC og trådløst nett, du kan lese aviser, tidsskrifter eller annet og i det hele tatt bruke mulighetene i biblioteket når det passer for deg.

Hver enkelt låner gjør avtale med biblioteket om å få adgang med lånekort og pinkode, og lokalene vil bli tilpasset til det nye tilbudet. Blant annet skal det installeres kameraovervåking som en sikkerhet og for at brukerne skal kunne føle seg trygge i biblioteket.

Meråpent bibliotek i Lillesand får ikke noen betydning for den nåværende betjente åpningstid, som skal fortsette på samme nivå som i dag.

Vi går nå i gang med prosessen med å kjøpe inn utstyr og legge til rette for det selvbetjente tilbudet. Mange bibliotek etablerer meråpent-løsninger, og det er et begrenset antall leverandører på markedet. Vi må derfor forvente noen ventetid, innen vi kan slå opp dørene til det meråpne bibliotek. Vi vil løpende orientere om prosessen på hjemmeside og facebook.

Translate »

Pin It on Pinterest

Click to listen highlighted text!