94 17 20 52 ikke sms biblioteket@lillesand.kommune.no

Lånekort og lån

Lånekort

 • Lånekortet er gratis.
 • Alle over skolepliktig alder (6 år) kan få eget lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Skjema for utfylling av lånekort til barn får du på biblioteket. Skjemaet finner du også her innmeldings-skjema 
 • For å få lånekort, må du fremvise gyldig legitimasjon med bilde, gjelder voksne, og levere innmeldings-skjema
 • Lokalt lånekort – som du kun kan bruke ved Lillesand folkebibliotek.
 • Nasjonalt lånekort – som du kan bruke ved alle norske bibliotek som har tatt i bruk nasjonalt lånekort. Når vi utsteder nasjonalt lånekort må vi registrere hele personnummeret ditt (11 siffer).
 • Institusjoner kan opprette lånekort og låne til bruk ved virksomheten, se skjema for Institusjonslånekort på Lillesand folkebibliotek.

Du må alltid ha med lånekortet for å kunne låne ved biblioteket. Pass derfor godt på lånekortet. Husk at lånekortet er et verdikort. Hvis du mister kortet er det viktig at du raskt gir biblioteket beskjed, slik at lånekortet blir sperret. Hvis du trenger nytt lånekort, koster det 20,- kr.

Lånekort på mobilen

Du kan også ha lånekortet ditt på mobilen. Last ned Lånekort på mobil for å komme i gang.

Meg & Mitt

På siden Meg & Mitt kan du fornye, reservere, søke i vår katalog og se dine lån og reservasjoner. Du må bruke lånekortnr. og PIN-kode for å logge deg inn på Meg & Mitt.

Vi har lagt inn pinkode på de fleste av våre lånere. Mangler du, eller er du i tvil om hva din pinkode er, ta kontakt med biblioteket, enten på biblioteket@lillesand.kommune.no eller 94 17 20 52 (ikke SMS)
Hvis du ønsker det, kan du endre pinkode din på Meg & Mitt.
Pinkoden brukes hvis du vil låne E-bøker, for å logge seg inn på Meg & Mitt og den selvbetjente utlånsmaskinen.

Utlånstid

 • Bøker/lydbøker: 28 dager. Ved lange ventelister kan lånetiden være redusert til 14 dager.
 • Filmer: 14 dager.
 • Tidsskrift: 14 dager.

Fornye lån

 • Hvis det ikke er venteliste, kan du forlenge lånetiden inntil 3 ganger for bøker, og 2 ganger for filmer og tidsskrift.
 • Bøker lånt inn fra andre bibliotek, er det eierbiblioteket som bestemmer om kan fornyes. Ta kontakt med biblioteket, for å fornye fjernlån.

Sen innlevering

 • Voksne: 1. gangs purring kr. 10,-, 2. gangs purring kr. 20 og 3. gangs purring kr. 30,-
 • Barn: 1. gangs purring kr. 0,- 2. gangs purring kr. 10,- og 3. gangs purring kr. 20,-

Erstatning av materiale

 • Bøker, tidsskrift, lydbøker, musikk, filmer, spill og språkkurs må erstattes med innkjøpspris. Det er ikke mulig å levere tilsvarende materiell, som erstatning for mistet/ødelagt materiell.
 • Kover til musikk, lydbøker og filmer erstattes med kr. 50,- pr. stk.
 • Erstatnings cd til f.eks. lydbøker erstattes med kr. 150,- pr. stk.
 • Er omslaget til en bok mistet, må hele boken erstattes med bokens innkjøpsprisen.
 • Erstatning kan betales med kort, via vipps eller kontant i skranken. Man kan motta faktura, da tilkommer et gebyr på kr. 30,-. Har man mottatt faktura fra oss, må den benyttes, da kan man ikke betale i skranken.
 • Blir materiellet innlevert før faktura er betalt, frafalles kravet, men gebyrene må betales.
 • Blir materiellet innlevert etter at faktura er betalt, får du tilbakebetalt hele fakturaens beløp av Struktur1. GEBYRER SKAL ALLTID BETALES.
 • Bøker lånt inn fra andre bibliotek, og som må erstattes, er det eierbiblioteket som bestemmer prisen på, de kan IKKE innleveres, selv om faktura ikke er betalt, da vi alt har betalt erstatning til eierbiblioteket.

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Click to listen highlighted text!