94 17 20 52 ikke sms biblioteket@lillesand.kommune.no

Bibliotekkort og lån

Bibliotekkort

 • Bibliotekkortet er gratis.
 • Alle over skolepliktig alder (6 år) kan få eget bibliotekkort. For å få bibliotekkort må du fremvise gyldig legitimasjon med bilde. Gjelder det barn under 15 år må vi se legitimasjon fra foresatte. Skjema for opprettelse av bibliotekkort til barn og voksne får du på biblioteket. Skjemaet finner du også her: Opprettelse av bibliotekkort.
 • Lokalt bibliotekkort – som du kun kan bruke ved Lillesand folkebibliotek.
 • Nasjonalt bibliotekkort – som du kan bruke ved alle norske bibliotek. Når vi utsteder nasjonalt bibliotekkort må vi registrere hele personnummeret ditt (11 siffer), og personopplysninger, adresse og bibliotekkortets strekkode lagres i et nasjonalt låneregister.
 • Institusjoner kan opprette bibliotekkort og låne til bruk ved virksomheten, se skjema for Institusjonsbibliotekkort på Lillesand folkebibliotek.

Du må alltid ha med bibliotekkort for å kunne låne ved biblioteket. Du kan bruke det fysiske bibliotekkortet eller lagre strekkodenummeret digitalt. Husk at bibliotekkortet er et verdikort. Hvis du mister kortet er det viktig at du raskt gir biblioteket beskjed, slik at bibliotekkortet blir sperret. Hvis du trenger nytt bibliotekkort, koster det 20,- kr.

Mine lån

På siden Mine lån kan du fornye, reservere, søke i vår katalog og se dine lån og reservasjoner. Du må bruke bibliotekkortnummer og PIN-kode for å logge deg inn på Mine lån.

Når du blir opprettet som låner, får du en PIN-kode. Mangler du, eller er du i tvil om hva din PIN-kode er, ta kontakt med biblioteket, enten på biblioteket@lillesand.kommune.no eller 94 17 20 52 (ikke SMS).
Hvis du ønsker det, kan du endre PIN-koden din på Mine lån.
PIN-koden brukes hvis du vil bruke digitale tjenester, for å logge seg inn på Mine lån og de selvbetjente utlånsmaskiner.

Utlånstid

 • Bøker/lydbøker: 28 dager, bøker merket hurtiglån dog 14 dager.
 • Filmer: 14 dager.
 • Tidsskrift: 14 dager.

Fornye lån

 • Hvis det ikke er venteliste, kan du forlenge lånetiden inntil 3 ganger for bøker, og 2 ganger for filmer og tidsskrift.
 • Bøker lånt inn fra andre bibliotek, er det eierbiblioteket som bestemmer om kan fornyes. Ta kontakt med biblioteket, for å fornye fjernlån.

Sen innlevering

 • Voksne: 1 – 7 dager kr. 10,-
 • 8 – 21 dager kr. 20,-
 • Mer enn 21 dager kr. 30,-
 • Barn: 1 – 7 dager kr. 0,-
 • 8 – 21 dager kr. 10,-
 • Mer enn 21 dager kr. 30,-

Erstatning av materiale

 • Bøker, tidsskrift, lydbøker, musikk, filmer, spill og språkkurs må erstattes med innkjøpspris. Det er ikke mulig å levere tilsvarende materiell, som erstatning for mistet/ødelagt materiell.
 • Kover til musikk, lydbøker og filmer erstattes med kr. 50,- pr. stk.
 • Erstatnings-cd til f.eks. lydbøker erstattes med kr. 150,- pr. stk.
 • Er omslaget til en bok mistet, må hele boken erstattes med bokens innkjøpspris.
 • Erstatning kan betales med kort, via vipps eller kontant i skranken. Man kan motta faktura, da tilkommer et gebyr på kr. 30,-. Har man mottatt faktura fra oss, må den benyttes, da kan man ikke betale i skranken.
 • Blir materiellet innlevert før faktura er betalt, frafalles kravet, men gebyrene må betales.
 • Blir materiellet innlevert etter at faktura er betalt, får du tilbakebetalt hele fakturaens beløp av Struktur1. Gebyrene vil da bli lagt til som utestående på din lånerstatus.
 • Bøker lånt inn fra andre bibliotek, og som må erstattes, er det eierbiblioteket som bestemmer prisen på, de kan IKKE innleveres, selv om faktura ikke er betalt, da vi alt har betalt erstatning til eierbiblioteket.
Translate »

Pin It on Pinterest

Click to listen highlighted text!