94 17 20 52 ikke sms biblioteket@lillesand.kommune.no

Ordensregler

Lillesand folkebibliotek er et sted for alle innbyggere, store og små.

Alle skal trives og føle seg trygge når de besøker biblioteket.
 

Generelt

Alle som besøker folkebiblioteket må rette seg etter bibliotekets regelverk (utlånsregler og ordensregler) og alminnelige regler for god oppførsel, samt rette seg etter anmodninger fra ansatte.

Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon.

Husk at biblioteket er et offentlig sted. Vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon.

Selvbetjent bibliotek

Selvbetjent bibliotek krever at du har undertegnet kontrakt med Lillesand folkebibliotek, og retningslinjene for bruk av selvbetjent bibliotek må overholdes.

Brudd på avtale om tilgang til selvbetjent bibliotek medfører at tilgangen stenges.

Rusmidler

Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å bruke, kjøpe eller selge rusmidler i biblioteket.

Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikane og annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket. Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt.

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning eller sperret bibliotekkort for en lengre periode.

Lovbrudd kan føre til politianmeldelse.

 

 

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Click to listen highlighted text!