Personvernerklæring

Personvernerklæring for Lillesand folkebibliotek

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Lillesand folkebibliotek samler inn og bruker personopplysninger. Vårt elektroniske fagsystem som håndterer personopplysninger kalles Mikromarc, og det leveres av Bibliotekenes IT-senter.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger som trådte i kraft 20.07.2018.

Ansvar
Lillesand kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig og er dermed ansvarlig for at all behandling av personopplysninger i Lillesand kommune er i henhold til lov og forskrift.

Det daglige behandlingsansvaret er delegert til leder for Lillesand folkebibliotek.

Databehandler for Lillesand folkebibliotek er Bibliotekenes IT-senter som leverer systemet Mikromarc.
Formål med behandling av dine personopplysninger
Personopplysningene behandles (samles inn og oppbevares) for at Lillesand folkebibliotek skal kunne administrere utlån av bøker og annet materiale til våre lånere. Det betyr at hvis du ønsker lånekort hos oss så er det nødvendig at vi behandler en del av dine personopplysninger.

Du gir ditt samtykke skriftlig når du blir registrert som låner (gjelder lånekort opprettet etter 20.07.2018). Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendig.

Bibliotekene er også pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket.

Disse bestemmelsene finnes i personvernforordningens artikkel 6.

Personopplysninger som samles inn
Mikromarc lagrer følgende personopplysninger om bibliotekenes lånere:

 • Navn
 • Adresse (evt. midlertidig adresse)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Telefonnumre
 • E-postadresser
 • Om meldinger ønskes mottatt på e-post, SMS eller som brev
 • Lånergruppe (barn, voksen osv.)
 • Foretrukket språk
 • Lånenummer (strekkode på lånekortet)
 • PIN/passord
 • Hjemmebibliotek
 • Om lånekortet er tilknyttet ordningen om Nasjonalt lånekort (Frivillig)
 • Fødselsnummer (dersom lånekortet er tilknyttet ordningen om Nasjonalt lånekort og låneren dermed aksepterer det)
 • Informasjon om foreldre som kontaktpersoner for barn under 18 (dersom låneren ønsker det)
 • Opplysning om evt. sperring for lån, samt årsak til sperringen og dato for sperringen
 • Melding til låneren
 • Aktive lån
 • Historiske lån inntil 14 dager etter innlevering, lenger ved individuell avtale med låneren
 • Utlånsmeldinger (utsendte purringer, erstatningsbrev, reserveringsbrev)
 • Aktive reserveringer
 • Aktive fjernlånsbestillinger
 • Bruk av nettsted (nettstedloggene slettes ukentlig)

 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

I Mikromarc brukes informasjonskapsler i følgende tjenester:
• Mikromarc Websøk
• Mikromarc Mobilweb
• Mikromarc+ for personale

Informasjonskapslene brukes til å forbedre brukeropplevelsen, blant annet å huske påloggingsopplysninger.

Bibliotekenes IT-senter bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av Mikromarc tilbake til deg som enkeltperson.

Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan bruk av informasjonskapsler skrus av i innstillingene til nettleserprogrammet. Imidlertid bruker Mikromarc informasjonskapsler til å sikre bruken av applikasjonen, og det å ikke godta informasjonskapsler vil gjøre at mye av nettstedet ikke vil fungere. Det anbefales derfor ikke for deg som låner.

Utveksling av personopplysninger
I Norge utveksles adresseopplysninger og enkelte andre personopplysninger med Nasjonalt lånerregister, en database som gjør det mulig og effektivt å benytte samme lånekort i mange forskjellige bibliotek i Norge. Det utveksles bare opplysninger om lånere som har gitt særskilt samtykke til å være registrert i Nasjonalt lånerregister. Det utveksles ikke opplysninger om lån, reserveringer, gjeld, svartelistinger og andre forhold mellom låner og det enkelte bibliotek.

Nasjonalbiblioteket og biblioteksystemleverandørene i Norge står bak Nasjonalt lånerregister, og det foreligger databehandleravtale mellom partene.

Innsyn og sletting av personopplysninger
Du kan kreve innsyn i personopplysningene som lagres om deg, og du kan også kreve opplysningene rettet eller slettet innen en måned. Vær oppmerksom på at sletting kan få betydning for din bruk av nasjonalt lånekort på andre bibliotek eller nettbaserte bibliotektilbud.

Menyvalget Meg & Mitt gir innsyn til nesten all informasjon biblioteksystemet har lagret om deg. Ta kontakt med Lillesand folkebibliotek dersom du ønsker utvidet innsyn i personopplysninger eller ønsker sletting av personopplysninger.

Opplysninger om databehandler
Bibliotekenes IT-senter AS og datterselskapene Bibliotekscentrum AB og Open Library Solutions AB er databehandler for bibliotek i Norge Sverige og Finland. Ta kontakt med Lillesand folkebibliotek dersom du har spørsmål om lagring av personopplysninger.

Bibliotekenes IT-senter, Bibliotekscentrum og Open Library Solutions er ansvarlig for utvikling og drift av biblioteksystemet Mikromarc. Spørsmål om utvikling og drift av systemet kan rettes til sikkerhetsansvarlig og personvernombud Jonny Karlsen i Bibliotekenes IT-senter (e-post: jonny.karlsen@bibits.no, telefon +47 22 08 98 00).

Translate »

Pin It on Pinterest

Click to listen highlighted text!